Kunde

Karonliska Insititut

Kundetype

Akademia
Offentlig sektor

År

2020-2023

Referanse

No items found.

Besøk prosjektet

Innovasjonsledelse for helsearbeidere i Uganda, Somalia og DRC

Det er gjort betydelige fremskritt med hensyn til Agenda 2030, men mer skjøre stater i Afrika henger fortsatt etter. Langvarige politiske konflikter, ressursbegrensninger og den største sykdomsbyrden globalt har forhindret utviklingen av institusjonell kapasitet og systemstyrkende aktiviteter. Det i sin tur har hindret dem i å løse komplekse helseutfordringer som tilgang til grunnleggende helsehjelp og sykdomsforebygging. Ledere i ulike organisasjoner – på tvers av sektorer er nøkkelfaktorer for å sikre en mer positiv forandring. Pandemien har også skapet en mulighet for økt interesse for nettbasert læring på tvers av land. Hva gjør vi?

Som svar på disse behovene og muligheten knyttet til e-læring utviklet og leverte Tinkr i samarbeid med Karolinska Institutet (Sverige) og universiteter i Uganda, Somalia og DRC, et digitalt kapasitetsbyggingsprogram for ledere i disse landene. Programmet ble utviklet i 2020 og vi gjennomfører nå en runde to knyttet til Center of Excellence for Sustainable Health. Tinkr leder utvikling og implementering av modulen som omhandler innovasjon og innovasjonsledelse samt bidrar til generell programutvikling og prosjektledelse. Målet med programmet er å øke ledernes evne til å jobbe strategisk og effektivt for å nå målet om tilgjengelig helsetjenester i sine kontekster. Programmet bygger på følgende: Ca 24-35 ledere på ulike nivå, fra ulike organisasjoner og sektorer. 10 måneder med ca 15 % tempo for å kunne kombineres med arbeid. Online – både via e-læringsplattform og webinarer samt fysiske studiebesøk & nettverkverksaktiviteter. Resultat og verdi for kunden Vi har gjennom hele programmet, både runde en og to målt deltakernes tilfredshet, verdi og etterspurt tilbakemeldinger. I målingene får programmet veldig gode tilbakemeldinger – hvor de ulike lederne har tatt i bruk ulike verktøy, perspektiver eller rammeverk som de lært seg basert på hva som har vært mest relevant for dem i deres rolle og kontekst. Majoriteten av deltakerne har også meldt seg opp som bidragsytere til neste kurs og ønsker å bidra aktivt inn i det endringsarbeid som gjøres i og rundt programmet. Når det gjelder verdien for våre partnere ved å samarbeide med Tinkr får vi tilbakemeldinger på at vårt bidrag både er viktig for å komplettere deres akademiske perspektiv, bidrar med å koble teori og praksis, men også at vi tydelig bidrar til å sikre fremdrift samt en evne til å både dele generaliserbar kunnskap knyttet til og samtidig har en kontekstforståelse som er helt sentral for arbeidet i et slikt program. En video med verdien av programmet delt av noen deltakere fra første runden: https://youtu.be/8WIIcqbDZr8

Ved å klikke på "Godta alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.