Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi bygger innovasjonsteam i din organisasjon
Tenk deg å ha en innovasjonsmotor i din egen organisasjon, et team med kompetanse og motivasjon som tar initiativ og driver innovasjonsarbeidet videre i alle deler av organisasjonen. Vi har et eget program for å bygge slike team.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Innovasjonprogram for SMB

I vårt innovasjonsprogram for SMB har vi fått klare tilbakemeldinger på at en av de nyttigste modulene var involverende innovasjon. Her har vi sammen med bedriftene analysert hvilke aktører det er størst verdi i å inkludere - det kan være ansatte, kunder, leverandører, styre eller noen helt andre. Når bedriftene hadde valgt hvem de ville prioritere utarbeidet vi tydelige strukturer for arbeidet gjennom å definere tydelige mål og aktiviteter som kunne gjennomføres. Konklusjonen? Det er utrolig hvor stor verdi man kan få med selv ganske små grep.

Managing innovation for sustainable health

Flere afrikanske land har store utfordringer med å nå bærekraftsmålene og står overfor komplekse utfordringer i form av raske demografiske skift, høy grad av fattigdom, store flyktningpopulasjoner, klimaendringer samt institusjonell og statlig ustabilitet. Sammen med Karolinska Institutet (Sverige) og Makerere universitet (Uganda) har vi utviklet og levert et digitalt kompetansehevingsprogram for ledere fra helsesektoren i DDR Kongo, Somalia og Uganda. Målet med programmet er å øke deltakernes kompetanse til å jobbe mer strategisk, innovativt og tverrsektorielt for å øke tilgang på helsetjenester i sårbare kontekster. Programmet er delt inn i tre moduler der Tinkr har utviklet og gjennomført den som omhandler innovasjon og ledelse for innovasjon. Programmet er en del av det virtuelle Center of Excellence for Sustainable Health (CESH) der Tinkr er en samarbeidspartner: https://cesh.health/

Stad kommune

Når Eid og Selje kommunen slo seg sammen og ble Stad, var innovasjon og samskaping et prioritert område for å sikre bærekraftig samfunnsutvikling. Tinkr har bidratt i flere innovasjonsprosjekter innenfor blant annet politisk organisering, meningsfullt og aktivt liv for unge samt helse og omsorg. I begynnelsen av 2020 ønsket de å ta neste steg. Gjennom å etablere et tverrfaglig innovasjonsteam kunne de kombinere gjennomføring av innovasjonsprosjekter med utvikling av innovasjonskompetanse i organisasjonen. I løpet av 9 måneder og 9 samlinger har deltakerne jobbet med innovasjonsprosjekter som har gitt dem praktisk opplæring i innovasjonsprosessen. Vi har kombinert sentrale metoder og verktøy for effektiv innovasjon med utvikling av et innovasjonsteam som har levert konkret verdi gjennom prosjektene.

Vi gjennomfører helhetlige kompetanseprogram

Hvis du virkelig ønsker å bygge kompetanse på innovasjon i organisasjonen er kombinasjonen av faglig påfyll, samarbeid og oppgaver som gir faktisk verdi svært god. Særlig hvis du har litt varighet på programmet.
Noen gode erfaringer
Innovasjonprogram for SMB
involverende innovasjon
Managing innovation for sustainable health
Digitalt kompetansehevingsprogram
Stad kommune
innovasjonsambassadører

Innovasjon Norge

Sammen med Innovasjon Norge har vi utviklet og testet et program for innovasjon og bærekraft for små og mellomstore bedrifter. Programmet har vært pilotert i to omganger med 10 bedrifter i hver omgang. Programmet består av 4 fysiske samlinger og 40 timer rådgiving pr bedrift mellom samlingene. På denne måten har vi klart å sikre en helhetlig forståelse av bærekraft og innovasjon, hvordan dette henger sammen og bedriftene har satt i gang en rekke konkrete tiltak på området, både i egen virksomhet og i fellesskap med de andre deltakerbedriftene.

Circular North

Sammen med Biotech North, UN Global Compact og Land møter Hav har vi utviklet et bærekraftsprogram for Biotech North sine medlemsbedrifter. Vi har lagd et program som gjør at bedriftene klarer å navigere i det komplekse og få en grunnleggende forståelse av bærekraft og hva som skjer og må gjøres på området. Gjennom 2 fysiske lunsj-til-lunsj samlinger og 6 digitale samlinger har vi jobbet med temaer som bærekraftsmodenhet, bærekraftsstrategier, hvordan sikre bærekraft som en del av forretningsutviklingen og mer generelle rapporterings og planleggingsverktøy. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi liker særlig "Det var akkurat dette jeg trengte" og "Jeg var ikke helt sikker på om dette bærekraftsarbeidet var noe for oss - nå er jeg supermotivert til å sette igang!"

Bærekraftssatsing

Har du lyst til å starte ditt bærekraftsarbeid. Vi har enkle løsninger for å starte arbeidet med å lage en strategi, sikre effektiv kommunikasjon og håndtere krav og standarder
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge
Program for innovasjon og bærekraft
Circular North
Et bærekraftsprogram