Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Vi bistår i innovasjonsprosjekter
Vi kan bidra til raskere fremdrift og effektivitet i et innovasjonsprosjekt, samt at løsningen faktisk blir brukt og skaper størst mulig verdi.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Rollag kommune

Går det an å gjennomføre et godt lederutviklingsprogram for innovasjonsledelse heldigitalt? Vi mener svaret er ja – men det stiller noen krav til deltakere, fasilitatorer og tematikk. Vi måtte endre formen på programmet ganske drastisk, men med god velvilje fra organisasjonen og med Yvonne Fosser på laget har vi satt fokus på tema som ledelse for innovasjon, innovasjonssystem, kreativt klima og ledergruppeutvikling. Kanskje det viktigste vi har oppnådd er å skape en arena for refleksjon og utvikling i en korona-periode som har stilt enorme krav til ledere og medarbeidere på alle nivå i kommunal sektor. Samarbeidet fortsetter inn i 2022.

Nordic Live

Federation of Uganda Employers

Federation of Uganda Employers (FUE) i Uganda er NHO sin søsterorganisasjon. De har over flere år utviklet organisasjonen i retning av å levere bedre og flere støtte- og rådgivningstjenester til medlemmene sine. For å holde tritt med utviklingen har FUE ønsket å utvikle sin endrings- og utviklingskompetanse. Dette inkluderer å bygge grunnleggende forståelse for innovasjonsarbeid, innovasjonsledelse og hvordan en skal omdanne denne kunnskapen til faktisk endring i organisasjonen. Vi har holdt flere kurs for FUE gjennom de siste årene og har fortsatt et pågående samarbeid knyttet til disse områdene – både for organisasjonen FUE og for deres medlemmer.

Vi bygger lederteam

Gode innovasjonsledere er en av de viktigste forutsetningene for effektiv innovasjon. Men hvordan kan man sikre motivasjon, kompetanse og en reell satsing på innovasjon i en ledergruppe?
Noen gode erfaringer
Rollag kommune
Lederutviklingsprogram
Nordic Live
Federation of Uganda Employers
Ledertrening

Innovasjon Norge

Sammen med Innovasjon Norge har vi utviklet og testet et program for innovasjon og bærekraft for små og mellomstore bedrifter. Programmet har vært pilotert i to omganger med 10 bedrifter i hver omgang. Programmet består av 4 fysiske samlinger og 40 timer rådgiving pr bedrift mellom samlingene. På denne måten har vi klart å sikre en helhetlig forståelse av bærekraft og innovasjon, hvordan dette henger sammen og bedriftene har satt i gang en rekke konkrete tiltak på området, både i egen virksomhet og i fellesskap med de andre deltakerbedriftene.

Circular North

Sammen med Biotech North, UN Global Compact og Land møter Hav har vi utviklet et bærekraftsprogram for Biotech North sine medlemsbedrifter. Vi har lagd et program som gjør at bedriftene klarer å navigere i det komplekse og få en grunnleggende forståelse av bærekraft og hva som skjer og må gjøres på området. Gjennom 2 fysiske lunsj-til-lunsj samlinger og 6 digitale samlinger har vi jobbet med temaer som bærekraftsmodenhet, bærekraftsstrategier, hvordan sikre bærekraft som en del av forretningsutviklingen og mer generelle rapporterings og planleggingsverktøy. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi liker særlig "Det var akkurat dette jeg trengte" og "Jeg var ikke helt sikker på om dette bærekraftsarbeidet var noe for oss - nå er jeg supermotivert til å sette igang!"

Bærekraftssatsing

Har du lyst til å starte ditt bærekraftsarbeid. Vi har enkle løsninger for å starte arbeidet med å lage en strategi, sikre effektiv kommunikasjon og håndtere krav og standarder
Noen gode erfaringer
Innovasjon Norge
Program for innovasjon og bærekraft
Circular North
Et bærekraftsprogram